Chuẩn từ chất - Thật từ tâm

Dịch vụ khác

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm phục vụ nhu cầu gia đình và kinh doanh, 3F VIET FOOD cung cấp các dịch vụ khác, nhằm đáp ứng nhu cầu của các đơn vị muốn có những dòng sản phẩm riêng như tẩm ướp hoặc làm thương hiệu riêng.

TẨM ƯỚP GIA VỊ

Chúng tôi gia công tẩm ướp theo yêu cầu, công thức được đưa ra.CẮT MẢNH VÀ ĐÓNG GÓI

Với hệ thống hiện đại, chúng tôi chủ động trong việc phân mảnh và đóng gói theo nhiều yêu cầu khác nhau.Về đầu trang