Chuẩn từ chất - Thật từ tâm

Nhu cầu kinh doanh

Cung cấp gà nguyên con, gà cắt mảnh và đóng gói theo yêu cầu phù hợp với mọi hình thức kinh doanh của Quý công ty.

Về đầu trang