Chuẩn từ chất - Thật từ tâm

CÁNH GÀ

Cánh GÀ TƯƠI 3F được pha lóc từ những con gà thịt đạt chuẩn, trọng lượng đều nhau. Một khay có trọng lượng khoảng 0,5kg gồm 4-5 cái cánh gà tùy trọng lượng từng cánh, được đóng gói bằng chất liệu an toàn.

Nhiệt độ bảo quản:
GÀ TƯƠI: từ 0-4 độ C | GÀ CẤP ĐÔNG: -18 độ C.
Sử dụng tốt nhất:
GÀ TƯƠI: 04 ngày | GÀ CẤP ĐÔNG: 06 tháng

Về đầu trang